Skip to content

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

พฤษภาคม 23, 2009

1150605311w-nikrocom1tn_mascot001_jpgในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน  โรงเรียนมัธยมหลายๆโรงก็จะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปิดให้นักเรียนชั้นม.ต้น คือ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ได้เรียนซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ( สำหรับบางโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 )  อย่างไรก็ดีสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี คงหลีกหนีไม่พ้นการจัดตั้งกองลูกเสือ  หมู่ลูกเสือ  ผมจึงขอนำรายชื่อหมู่ลูกเสือมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่จำไม่ได้นะครับ
รายชื่อหมู่ลูกเสือและสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
1. หมู่ศรีอินทราทิตย์         สีน้ำเงินแก่/สีเหลือง
2. หมู่รามคำแหง                สีเขียว/สีขาว
3. หมู่อู่ทอง                        สีแดง/สีเหลือง
4. หมู่บรมไตรโลกนารถ    สีน้ำเงิน/สีแดง
5. หมู่พระมหาจักรพรรดิ    สีดำ/สีเหลือง
6. หมู่สุริโยทัย                    สีขาว/สีเขียว
7. หมู่นเรศวร                      สีน้ำตาล/สีเหลือง
8. หมู่เอกาทศรถ               สีน้ำตาล/สีขาว
9. หมู่ปราสาททอง            สีฟ้า/สีเหลือง
10.หมู่พระนารายณ์           สีเหลือง/สีดำ
11.หมู่โกษาปาน                สีเขียว/สีเหลือง
12.หมู่โกษาเหล็ก              สีเขียวแก่/สีฟ้า
13.หมู่พันท้ายนรสิงห์        สีเหลือง/สีน้ำเงินแก่
14.หมู่พระเจ้าตาก             สีแดง/สีน้ำเงิน
15.หมู่พระพุทธยอดฟ้า     สีฟ้า/สีขาว
16.หมู่เทพกษัตรีย์             สีขาว/สีฟ้า
17.หมู่ศรีสุนทร                  สีเขียวแก่/สีแดง

 

     ที่มา :  แบบสำรวจข..
     ในบทความต่อไปจะนำเสนอรายชื่อหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่นะครับ   บอกคร่าวๆว่าตั้งชื่อหมู่ตามชื่อนก

Advertisements

เปิดตัว Web Log : Blog ของข้าพเจ้าที่นี่

พฤษภาคม 23, 2009

pong-3วันนี้ข้าพเจ้าขอเปิดตัวสมุดบันทึกออนไลน์เล่มนี้  เพื่อใช้เป็นที่ที่ไว้สำหรับการเสนอเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนบ้าง  ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ข้าพเจ้ามี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนๆที่เข้าเยี่ยมชม

Hello world!

พฤษภาคม 21, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!